Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปี 2559 (01 ธ.ค. 3102)  
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค็กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 (30 ก.ค. 2559)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558 (14 มิ.ย. 2559)  
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (21 ก.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (21 พ.ค. 2558)
การจ้างโครงการประเภทอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเคี่ยมเพาะ (สถ.ศพด... (31 มี.ค. 2558)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558 (16 ก.พ. 2558)
การชำระภาษีประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปี 2558 (15 ธ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนผึ้ง (ควนตาราญ) ... (26 เม.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายฉุย หมู่ที... (26 เม.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรวมมิตร (จุดบ้าน... (28 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าอ้อน-ซอยศูนย... (28 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตาโรจน์ (ช่วงต่... (28 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่หาแหล่งน้ำยาก บ้... (23 มี.ค. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไพล-ห้วย... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังหนาว... (08 ธ.ค. 2560)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไพล-ห้วยสิต หมู่ที่ 3 (14 พ.ย. 2560)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหนาว-สี่แยกช่องอินทนิน หมู่ที่2 (14 พ.ย. 2560)
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไพล-ห้วยสิต หมู่ที่ 3 (10 พ.ย. 2560)
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหนาว-สี่แยกช่องอินทนิน หมู่ที... (10 พ.ย. 2560)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (25 พ.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (25 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนยูง ครั้งท... (30 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ื6 บ้านควนยูง (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลจ้างโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด... (28 ก.พ. 2560)
สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังหนาว (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 (24 พ.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th