Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (06 ส.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (04 ส.ค. 2563)  
ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (29 พ.ค. 2563)
การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปี 2563 (28 ม.ค. 2563)
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนต... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องรายงานทางการเงินและรายละเอียดประกอบงบกา... (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายป้าอ้อน - ซอยศูนย์(ช่วงต่อ) หมู่ท... (05 พ.ย. 2562)
การเตรียมการป้องกัน อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม (11 ต.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ (06 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.ปากฉลุย เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปร... (31 พ.ค. 2562)
เชิญชวนรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด (09 เม.ย. 2562)
สำนักงานสีเขียว Green Office (09 เม.ย. 2562)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม (01 มี.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (01 มี.ค. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (01 มี.ค. 2562)
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย (04 ก.พ. 2562)
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (31 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เพลง 3อาร์สา (24 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (10 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนา สร้างฝายมีช... (27 ก.พ. 2563)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (27 ก.พ. 2563)  

ด้านการดำเนินการก่อนเข้าส... (21 มิ.ย. 2559)  

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญ... (21 มิ.ย. 2559)

ด้านการสร้างความปรองดองสม... (21 มิ.ย. 2559)

กิจกรรมด้านขยะมูลฝอย (21 มิ.ย. 2559)

กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 255... (28 ต.ค. 2553)

สายใยรัก (28 ต.ค. 2553)

วันเด็ก (28 ต.ค. 2553)

รดน้ำผู้สูงอายุ (28 ต.ค. 2553)

รณรงค์วัคซีนโปลิโอ (28 ต.ค. 2553)

รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ... (28 ต.ค. 2553)

เยี่ยมผู้ป่วย (28 ต.ค. 2553)

พ่นหมอกควัน (28 ต.ค. 2553)

ฝึกทบทวน อปพร. (28 ต.ค. 2553)

ทีวีสัญจร (28 ต.ค. 2553)

ตรวจร้านชำ (28 ต.ค. 2553)

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (28 ต.ค. 2553)

กีฬาประจำปี อบต. (28 ต.ค. 2553)

กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 255... (12 ส.ค. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหนองผักบุ้ง ถึงท... (02 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (01 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แ... (12 พ.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ... (29 เม.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรั... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระ... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.-ซอยศูนย์ หมู่ที่ ๑ (22 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหนาว-แยกช่องอินทนิน หมู่ที่ ๒ (22 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (16 เม.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (09 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายป้าอ้อน-ซอยศูนย์ (ช่วงต่อ) หม... (05 พ.ย. 2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (28 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราค... (11 ต.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th


Q & A