Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนและคู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14 ก.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร... (09 ส.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (18 ก.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.ปากฉลุย เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล... (30 มิ.ย. 2565)
เผยแพร่องค์ความรู้เนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (06 พ.ค. 2565)
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ป... (06 พ.ค. 2565)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ... (12 เม.ย. 2565)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ... (12 เม.ย. 2565)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ... (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภ... (03 มี.ค. 2565)
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (24 ก.พ. 2565)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (21 ก.พ. 2565)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)... (11 ก.พ. 2565)
จดหมายข่าว (04 ก.พ. 2565)
ประกาศ เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ม.ค. 2565)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (14 ม.ค. 2565)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1 ) ประจำปี 2565 (14 ม.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำป... (10 ม.ค. 2565)
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย (07 ม.ค. 2565)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 3) ปี 2565 (23 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มีดีต้องแชร์ (22 ส.ค. 2565)  

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (22 ก.ค. 2565)  

โครงการประชุมประชาคมท้องถ... (12 ก.ค. 2565)  

โครงการ "เข้าวัด จัดปิ่นโ... (06 ก.ค. 2565)

โครงการ "ครอบครัวสัมพันธ์... (06 ก.ค. 2565)

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศ... (04 ก.ค. 2565)

อบต.ปากฉลุย ออกหน่วยบริกา... (04 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉ... (01 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉ... (24 มิ.ย. 2565)

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก... (04 มี.ค. 2565)

อบต.ปากฉลุย ประกาศนโยบายไ... (11 ก.พ. 2565)

การรณรงค์ เนื่องในวันต่อต... (17 มิ.ย. 2564)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร... (04 มิ.ย. 2564)

มติเวทีประชาคม เรื่อง การ... (12 มี.ค. 2564)

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเ... (24 ก.พ. 2564)

โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได... (24 พ.ย. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโย... (26 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (17 ส.ค. 2563)

อบต.ปากฉลุย ขอเชิญชวนมาร่... (09 เม.ย. 2563)

จิตอาสาพัฒนา สร้างฝายมีช... (27 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (12 พ.ค. 2565)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร... (20 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (13 ธ.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (08 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายข้าง อบต.-ซอยศูนย์ ห... (29 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ... (25 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อาหารเสริมนม) (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (25 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (03 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหนองผักบุ้ง ถึงท... (02 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แ... (12 พ.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ... (29 เม.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรั... (29 เม.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
   แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
       โดยสแกน QR Code         
(ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)

 
                E-Service
     ให้บริการยื่นคำร้องทั่วไป
             ทางออนไลน์
     โดยการแสกน QR-Code

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th