Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลปากฉลุย

     จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณปากคลองฉลุย ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บริเวณนี้มีราษฎรอาศัยอยู่มาก จึงเรียกกันว่า "ปากคลองฉลุย" หรือ "กะลุย" และราษฎรทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า "ปากฉลุย" ในปี 2431 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นตำบล และใช้ชื่อว่าตำบลปากฉลุย ตั้งแต่บัดนั้นมา
     องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลำดับที่ 3017 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

คำขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

"บัวผุดงามตระการ  สืบสานประเพณี  มากมีปาล์มยางพารา  บูชาอาจารย์ประนม  อุดมด้วยสมุนไพร"

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th