Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
 
ที่ ประเภทถนน
 
ระยะทางรวม
 
สภาพการใช้ประโยชน์
ใช้ได้ดี (กม.) ชำรุด (กม.)
1 ถนน คสล. 9 กิโลเมตร 8.50 0.50
2 ถนนลาดยาง 21 กิโลเมตร 20 1
3 ถนนลูกรัง 170 กิโลเมตร 100 70

การโทรคมนาคม

- ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้  จำนวน  2,800  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  95.96
- ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  จำนวน  2,000  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  68.54
- ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่  จำนวน  2,700  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  92.53
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  จำนวน  6  แห่ง

การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  2,800  ครัวเรือน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th