Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนและคู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
09 ส.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 ก.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
30 มิ.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศ อบต.ปากฉลุย เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
06 พ.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ปากฉลุย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
06 พ.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย เผยแพร่องค์ความรู้เนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12 เม.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
12 เม.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
12 เม.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
03 มี.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th