Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2562 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง รายงานทางการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปี 2561
06 ธ.ค. 2561 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย การชำระภาษีประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปี 2562
06 ธ.ค. 2561 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
05 ก.ย. 2561 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 ก.ย. 2560 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค็กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560
09 มิ.ย. 2560 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
25 ก.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค็กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559
14 มิ.ย. 2559 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558
21 ก.ค. 2558 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
21 พ.ค. 2558 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th