Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนและคู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 มิ.ย. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

04 มี.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรการยกระดับในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปี พ.ศ. 2565

11 ก.พ. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย อบต.ปากฉลุย ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 มิ.ย. 2564
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย การรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

04 มิ.ย. 2564
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

12 มี.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย มติเวทีประชาคม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลปากฉลุย

24 ก.พ. 2564
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

24 พ.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ

26 ต.ค. 2563
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

17 ส.ค. 2563
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th