Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP) เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.พ. 2563
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

27 ก.พ. 2563
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย จิตอาสาพัฒนา สร้างฝายมีชีวิต บ้านหน้าซึง

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย กิจกรรมด้านขยะมูลฝอย

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ด้านการดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย กีฬาประจำปี อบต.

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ตรวจร้านชำ

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ทีวีสัญจร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th