Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานแผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q & A (ถามตอบเรื่องทั่วไป)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเรื่่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนและคู่มือปฏิบัติงาน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ส.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย มีดีต้องแชร์

22 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยชุมชนปี 2565

12 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลปากฉลุยเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

06 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการ "ครอบครัวสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด"

06 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย โครงการ "เข้าวัด จัดปิ่นโต ถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่)

04 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย อบต.ปากฉลุย ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และ ทำหมันสุนัขและแมว

04 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว)

01 ก.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ต้อนรับนายพงศ์ชนก พุฒิเนาววรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

24 มิ.ย. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

04 มี.ค. 2565
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรการยกระดับในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 แฟกซ์ : 0-7748-3150,0-7748-3090 E-mail : 
pakchaluy_483150@hotmail.com
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

www.parkchaluy.go.th