Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย กิจกรรมด้านขยะมูลฝอย

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

21 มิ.ย. 2559
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ด้านการดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย กีฬาประจำปี อบต.

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ตรวจร้านชำ

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ทีวีสัญจร

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ฝึกทบทวน อปพร.

28 ต.ค. 2553
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย พ่นหมอกควัน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th