Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายยาวรรณ นิจจันทร์พันศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 085-6922263
Responsive image
Responsive image
นายวินัย พูลสิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 088-4483510
Responsive image
Responsive image
นายปารเมศ ศรีรัตนกุล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 080-8769648
Responsive image
นายประหยัด อินทวิเศษ
ส.อบต.หมู่ที่ 1 โทร. 089-2905255
Responsive image
นายระบิล จรรยา
ส.อบต.หมู่ที่ 1 โทร.086-2679622
Responsive image
นายสมภพ คำพจน์
ส.อบต. หมู่ที่ 2 โทร. 081-0806924
Responsive image
นายสุรเดช โรยทองคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 2 โทร. 081-2771003
Responsive image
นายจเรศักดิ์ คงเวช
ส.อบต. หมู่ที่ 3 โทร.089-5092454
Responsive image
นางสาวไอรดา ม่วงพานิช
ส.อบต.หมู่ที่ 3 โทร.085-4735583
Responsive image
นายยาวรรณ นิจจันทร์พันศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 4 โทร.085-6922263
Responsive image
นายวินัย พูลสิน
ส.อบต.หมู่ที่ 5 โทร.088-4483510
Responsive image
นายมนตรี เวชวิมล
ส.อบต. หมู่ที่ 5 โทร.087-2777255
Responsive image
นายเกียรติ จารุสันติกาญจน์
ส.อบต. หมู่ที่ 6 โทร.085-4758695
Responsive image
นายอารมณ์ คงทิม
ส.อบต.หมู่ที่ 6 โทร.080-1445060
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0-7748-3090,0-7748-3150 แฟกซ์ : 0-7748-3090 E-mail : admin@parkchaluy.go.th


www.parkchaluy.go.th